Dzielnicowi realizują zadania priorytetowe - Wiadomości - Komenda Miejska Policji w Jaworznie

Wiadomości

Dzielnicowi realizują zadania priorytetowe

Data publikacji 16.11.2016

Dzielnicowi jaworznickiej komendy prowadzą działania w ramach opracowanych planów działań priorytetowych dla swoich rejonów służbowych. Jest to narzędzie, które ma uspołecznić zadania realizowane przez dzielnicowych i zwiększyć skuteczność współdziałania dzielnicowego z mieszkańcami na rzecz poprawy bezpieczeństwa w danym rejonie. Określone zadania wynikają z oczekiwań społecznych uzyskanych podczas spotkań, konsultacji oraz debat ze społeczeństwem oraz z bieżącej analizy zagrożeń.

Oto zadania jakie realizują dzielnicowi w poszczególnych rejonach służbowych na terenie miasta Jaworzna:

 

Plan działań priorytetowych rejonu służbowego nr 1 – dzielnica Centrum

 • Dzielnicowy, aspirant sztabowy Andrzej Kaźmierczak: realizuje zadania priorytetowe mające na celu wyeliminowanie niewłaściwego parkowania pojazdów w rejonie skrzyżowania ulicy Żółkiewskiego z ulicą Sądową.

Plan działań priorytetowych rejonu służbowego nr 2 – dzielnica OTK

 • Dzielnicowy, : starszy sierżant Wojciech Babiński: prowadzi działania priorytetowe związane z problematyką gromadzenia się osób, spożywania alkoholu w rejonie budynku wielorodzinnego przy ul. Matejki 4.

Plan działań priorytetowych rejonu służbowego nr 3 – osiedle Górnicze

 • Dzielnicowy, aspirant sztabowy Sławomir Kaczmarczyk: realizuje zadania priorytetowe związane z nieprawidłowym parkowaniem pojazdów w rejonie skrzyżowania ulicy Nowej z ulicą Dwornickiego.

Plan działań priorytetowych rejonu służbowego nr 4 – osiedle Skałka

 • Dzielnicowy, aspirant sztabowy Artur Węziak: prowadzi działania priorytetowe związane z problematyką gromadzenia się osób, spożywania alkoholu w rejonach sklepów osiedlowych mieszczących się przy ulicy Insurekcji Kościuszkowskiej 54, 62 i 66.

Plan działań priorytetowych rejonu służbowego nr 5 – dzielnica Bory

 • Dzielnicowy, młodszy aspirant Przemysław Filipek: realizuje zadania priorytetowe związane z problematyką gromadzenia się osób i spożywania alkoholu na terenie Szkoły Podstawowej nr 4 przy ulicy Olszewskiego 76.

Plan działań priorytetowych rejonu służbowego nr 6 – osiedle Podwale Północ

 • Dzielnicowy, aspirant sztabowy Rafał Długosz: realizuje zadania priorytetowe związane z nieprawidłowym parkowaniem w rejonie ulicy Paderewskiej i dojazdu do siedziby Spółdzielni Mieszkaniowej "Górnik" przy ulicy Paderewskiego 15.

Plan działań priorytetowych rejonu służbowego nr 7 – osiedle Podwale Centrum

 • Dzielnicowy, sierżant sztabowy Grzegorz Nawara: realizuje zadania priorytetowe mające na celu ograniczenie

Plan działań priorytetowych rejonu służbowego nr 8 – osiedle Gigant i Podwale Zachód

 • Dzielnicowy, aspirant Robert Moryc: realizuje zadania priorytetowe w obszarze wyeliminowania grupowania się osób, które spożywają alkohol w rejonie ulicy Marmurowej 11.

Plan działań priorytetowych rejonu służbowego nr 9 – dzielnica Jeleń

 • Dzielnicowy, starszy sierżant Łukasz Woźniak:  prowadzi działania priorytetowe związane z problematyką gromadzenia się osób, spożywania alkoholu w miejscach zabronionych oraz zakłócania porządku publicznego w godzinach wieczorowo-nocnych przy sklepie "Centrum" ulica Wygoda.

Plan działań priorytetowych rejonu służbowego nr 10 – dzielnica Byczyna

 • Dzielnicowy, aspirant sztabowy Dariusz Nowak:  prowadzi działania priorytetowe związane z problematyką gromadzenia się osób i spożywania alkoholu w miejscach w rejonie sklepu spożywczego "ABC" mieszczacego się przy ulicy Korczyńskiego 6.

Plan działań priorytetowych rejonu służbowego nr 11 – osiedle Podłęże, Pszczelnik i Azot

 • Dzielnicowy, starszy sierżant Michał Dutka: prowadzi działania priorytetowe zmierzające do ograniczenia zachowań szczególnie uciążliwych dla mieszkańców bloku przy al. Piłsudskiego 27 (gromadzenie się osób i spożywanie alkoholu).

Plan działań priorytetowych rejonu służbowego nr 12 – osiedle Podłęże Północ

 • Dzielnicowy, aspirant sztabowy Adrian Majewski: przeprowadza działania priorytetowe związane z problematyką spożywania alkoholu w rejonie bloku nr 12 przy ulicy Piłsudskiego.

Plan działań priorytetowych rejonu służbowego nr 13 – osiedle Podłęże

 • Dzielnicowy, starszy sierżant Mateusz Ślusarczyk: realizuje zadania priorytetowe związane z problematyką spożywania alkoholu oraz zakłócania porządku publicznego w rejonie bloku mieszkalnego nr 215 przy ulicy Grunwaldzkiej.

Plan działań priorytetowych rejonu służbowego nr 14 – dzielnica Dąbrowa Narodowa i Łubowiec

 • Dzielnicowy, aspirant Krzysztof Czeczotka: realizuje zadania priorytetowe związane z problematyką spożywania alkoholu w rejonie kompleksu handlowo-usługowego mieszczącego się w budynku nr 31b przy ulicy Katowickiej.

Plan działań priorytetowych rejonu służbowego nr 15 – osiedle Stałe

 • Dzielnicowy, aspirant sztabowy Michał Dziura: realizuje zadania priorytetowe związane z problematyką spożywania alkoholu w miejscach zabronionych, dewastacją mienia oraz zakłócania porządku publicznego w godzinach wieczorowo-nocnych w rejonie Parku Miejskiego im. Lotników Polskich przy ulicy Tysiąclecia.

Plan działań priorytetowych rejonu służbowego nr 16 – osiedle Stałe

 • Dzielnicowy, aspirant sztabowy Rafał Włodyga: prowadzi działania priorytetowe związane z problematyką spożywania alkoholu w rejonie Skweru przy ulicy Klonowej od nr 1 do nr 7.

Plan działań priorytetowych rejonu służbowego nr 17 – osiedle Długoszyn i Góra Piasku

 • Dzielnicowy, młodszy aspirant Michał Rzepka: prowadzi działania priorytetowe związane z problematyką gromadzenia się osób i spożywania alkoholu w rejonie bloku nr 5 i 9 przy ulicy Gagarina.

Plan działań priorytetowych rejonu służbowego nr 18 – osiedle Szczakowa

 • Dzielnicowy, sierżant sztabowy Mateusz Zięba: przeprowadza działania priorytetowe związane z problematyką spożywania alkoholu i zaśmiecania w rejonie skweru w rejonie skrzyżowania ulic Jagiellońskiej i Kolejarzy.

Plan działań priorytetowych rejonu służbowego nr 19 – dzielnica Pieczyska i Ciężkowice

 • Dzielnicowy, aspirant sztabowy Sławomir Papaj: przeprowadza działania priorytetowe związane z problematyką spożywania alkoholu w miejscach zabronionych oraz zakłócania porządku publicznego w godzinach popołudniowych i wieczornych w rejonie sklepu spożywczego znajdującego się przy ulicy Chocimskiej.

Policjanci pierwszego kontaktu realizujący opisane zadania jeszcze bardziej uspołeczniają rolę jaką pełnią w służbie społeczeństwu. Taka jest ich misja i takie zadania właśnie realizują. Ich celem jest również budowanie lokalnych koalicji na rzecz bezpieczeństwa, zarówno z mieszkańcami jak i instytucjami działającymi na rzecz lokalnych społeczności.